ГИМНАЗИЈА ИТ

Гимназија за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

Чињеница да је занимање ИТ стручњака једно од најтраженијих у нашој земљи, а да је потреба за адекватно образованим кадровима за наведено занимање све израженија, подстакла је ове године преко седамдесет гимназија да отворе одељења за ученике надарене за информационе технологије. Међу њима је и наша школа.

Специјализовано ИТ одељење чиниће ученици прве године средњошколског образовања, окупљени са циљем да на креативан и јединствен начин започну школовање за будуће ИТ стручњаке. Како би квалитет извођења наставе био на највишем нивоу, рад ће се одвијати у малим групама, под менторством високообразованих наставника и стручних сарадника. У кабинету опремљеном најсавременијим наставним средствима ученици ће, подстакнути иновативним образовним методама, стицати нова и прошитити већ стечена знања. Спој гимназије и средње стручне школе ће, уверени смо, инспирисати уписане ученике да што више интелектално напредују, како би једнога дана остварили свој сан и били успешни ИТ стручњаци.

Упис у Гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику у четворогодишњем образовању је већ почео! Пријавите се што пре да бисте остварили право на упис по специјалној, сниженој цени!

Срдачно,

Ваша Средња школа „Свети Сава“