ГИМНАЗИЈА ОПШТИ ТИП

Овај тип гимназије пружа предзнања за припрему различитих пријемних испита. Нпр. ако је неко неодлучан између студија историје или медицине, у гимназији општег типа имаће прилике да стекне довољно предзнања, како из историје, тако и из хемије и биологије…

Гимназија општег типа је „на пола пута“ између природно-математичког и друштвено-језичког смера: приближно подједнако су заступљени предмети друштвених и природних наука.

 

 

Ученици којима добро иду како природни предмети, тако и језици и друштвени предмети, могу размислити о гимназији општег типа – посебно ако за сада не могу да се определе да ли их више интересује природно-математичка или друштвено-језичка област.