Други разред

ПЛАН КОНТРОЛНИХ  И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

школска 2023-2024. Година

Други разред

Наставни предмет

Прво полугодиште

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Контролни/ Писмени

Конторлни/Писмени

Контролни/Писмени

Контролни/Писмени

Српски језик и књижевност

 

III (II-3)

III (II-1); IV (II-2)

V (II-3); II (II-1)

III (II-3)

III (II-2)

Енглески језик

 

 

V (II-1); II (II-1)

I (II-3)

Математика

 

IV (II-3)

IV (II-1); V (II-2)

III (II-1)

II (II-3)

IV (II-2)

Физичко васпитање

 

 

 

 

Биологија

 

 

 

 

Патологија

 

 

 

 

Микробиологија са епидемиологијом

 

 

 

 

Физика

 

 

 

 

Хигијена и здравствено васпитање

 

 

 

 

Фармакологија

 

 

 

 

Здравствена психологија

 

 

 

 

Медицинска етика

 

 

 

 

Здравствена нега

 

 

 

 

Медицинска биохемија

 

 

 

 

Кинезиологија

 

 

 

 

Масажа

 

 

 

 

Хемија

 

 

 

 

Организација фармацеутске делатности

 

 

 

 

Аналитичка хемија

 

 

 

 

Фармацеутска технологија

 

 

 

 

Фармакогнозија са фитотерапијом