Лабораторијски техничар

Подручје рада: Здравство и социјална заштита

Трајање образовања: Четири године

Опис посла

– Рад у лабораторији са биолошким материјалом

– Анализе крви, мокраће и других биолошких материјала

– Узимање узорака, пописивање и разврставање материјала

– Обрађивање узорака пре анализе

Циљеви

Циљ стручног образовања за квалификацију ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР је оспособљавање лица за узимање, пописивање и разврставање узорака биолошког материјала, обрађивања узорака пре анализе и вршења основних аналитичких поступака. Неопходност и сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развоја каријере, унапређивања запошљивости, усмерава да ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР буде оспособљен за:

– Рад у разним лабораторијама и установама: болницама, клиникама, домовима здравља и др.

– Правилно поступање са узорцима и примењивање мера заштите на раду

– Правилну употребу микроскопа, епрувета, пипета, игала, шприцева и др.

– Анализе крви, мокраће и других биолошких материјала

– Узимање узорака, пописивање и разврставање материјала

– Обрађивање узорака пре анализе