ЛИЧНА КАРТА

 

Адреса школе

 

Дечанска 8

Дечанска 14

 

Подручје рада

 

Гимназија и здравство и социјална заштита

 

Телефон

 

Тел: +381 11 323 52 59

Факс: +381 11 323 52 58

 

Е-маил адреса

 

sssvetisava@yahoo.com

Број решења о верификацији школе Орган који је издао решење о верификацији школе

022-05-00086/2012-03 министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

 

Веб сајt школе

 

www.srednjaskolasvetisava.edu.rs

 

Матични број школе

 

178555557

 

Број жиро-рачуна

 

150-1860802-82

 

ПИБ:

 

108536295

 

Директор школе

 

Др БРАТИСЛАВ СПАСИЋ