МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ВАСПИТАЧ

Подручје рада: Здравство и социјална заштита
Трајање образовања: четири године

ОПИС ПОСЛА

Медицинска сестра – васпитач ради у обдаништима са здравом децом, узраста од једне до три године, на пословима неге и васпитања. Повија, облачи децу и игра се са њима. Активно учествује у формирању хигијенских, културних и радних навика деце. Медицинска сестра – васпитач сарађује са родитељима, планира и остварује васпитни рад у групи, организује слободне и усмерене активности деце, припрема простор и васпитни материјал за игру.

РАДНИ ЗАХТЕВИ

Радни задаци укључују: пријем деце у установу за дечији боравак (санитарни преглед), спровођење личне хигијене деце раног узраста, спровођење терапије у установама за дечији боравак, дезинфекцију и стерилизацију опреме, играчака и осталог материјала, припремање деце за превентивне здравствене прегледе и помагање лекару при прегледу. Медицинска сестра – васпитач води педагошку и здравствену документацију.

ОСПОСОБЉАВАЊЕ

Ово четворогодишње образовање пружа како стручно тако и добро опште образовање. Теоријска настава и вежбе изводе се у кабинетима. Медицинска сестра – васпитач учи предшколску, дечију и општу психологију. Током школовања ученици стичу здравствено и педагошко образовање за рад на пословима неге и васпитања деце узраста од једне до три године.