Општи предмети

Страни језик

Кандидат бира између могућности да полаже предмете:

-енглески језик

-немачки језик

-руски језик

-француски језик

Стручни предмети

Интезивна нега 

Ургентна стања у медицини 

Анестезија и реанимација

Практична настава

Интезивна нега

Анестезија и реанимација