НОСТРИФИКАЦИЈА ДИПЛОМА СТЕЧЕНИХ У ИНОСТРАНСТВУ

Ако сте завршили средњу школу у иностранству, можемо Вам помоћи око нострификације диплома и сведочанства и признавања диплома одређеног занимања, ради запошљавања или наставка школовања на високошколским установама у Србији.