ПЛАН КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧЈЕ -Други разред

Други разред

Наставни предмет

Четврто тромесечје

Мај

Јун

Контролни

Писмени

Контролни

Писмени

Српски језик и књижевност

 

2/1, 2/2 – IV недеља

 

2/3 – I недеља

Енглески језик

 

 

 

 

Математика

 

2/3 – 29. 5. 2024.

 

 

Физичко васпитање

 

 

 

 

Биологија

2/3 –  III недеља

 

 

 

Патологија

 

 

 

 

Микробиологија са епидемиологијом

13. 5. 2024.

 

 

 

Физика

 

 

 

 

Хигијена и здравствено васпитање

 

 

 

 

Фармакологија

 

 

 

 

Здравствена психологија

 

 

 

 

Медицинска етика

 

 

 

 

Здравствена нега

 

 

 

 

Медицинска биохемија

 

 

 

 

Кинезиологија

 

 

 

 

Масажа

 

 

 

 

Хемија

 

 

 

 

Организација фармацеутске делатности

 

 

 

 

Аналитичка хемија

 

 

 

 

Фармацеутска технологија

 

 

 

 

Фармакогнозија са фитотерапијом