ПЛАН КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧЈЕ -Трећи разред

Трећи разред

Наставни предмет

Четврто тромесечје

Мај

Јун

Контролни

Писмени

Контролни

Писмени

Српски језик и књижевност

 

3/1, 3/2, 3/3 – IV недеља

3/1, 3/2, 3/3 – I недеља

 

Енглески језик

 

 3/3 – 23. 5. 2024.

 

 

Математика

3/3 – II недеља

3/3 – V недеља

 

 

Физичко васпитање

 

 

 

 

Социологија са правима грађана

 

 

 

 

Фармацеутска технологија

 

 

 

 

Фармакогнозија са фитотерапијом

 

 

 

 

Фармацеутска хемија са аналитиком лекова

 

 

 

 

Медицинска биохемија

 

 

 

 

Основи клиничке фармације

 

 

 

 

Здравствена психологија

 

 

 

 

Токсикологија

 

 

 

 

Здравствена нега

 

 

 

 

Инфектологија

 

 

 

 

Гинекологија и акушерство

 

 

 

 

Интерна медицина

 

 

 

 

Хирургија

 

 

 

 

Неурологија

 

 

 

 

Кинезиологија

 

 

 

 

Масажа

 

 

 

 

Медицинска биохемија

 

 

 

 

Основе клиничке медицине

 

 

 

 

Физикална терапија