ПЛАН КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧЈЕ -Четврти разред

Четврти разред

Наставни предмет

Четврто тромесечје

Мај

Јун

Контролни

Писмени

Контролни

Писмени

Српски језик и књижевност

 

4/7, 4/9 – III недеља

4/2, 4/6 – III недеља априла

4/3, 4/4. 4/5 – IV недеља априла

 

 

Енглески језик

 

4/4 – 17. 4. 2024.

4/2, 4/3 – 18. 4. 2024.

4/5 – 9. 4. 2024.

4/7 – 12. 4. 2024.

 

 

Математика

 

4/2, 4/4, 4/9 – III недеља априла

4/3 – III недеља априла

 

 

 

Физичко васпитање

 

 

 

 

Предузетништво

 

 

 

 

Фармацеутска технологија

 

 

 

 

Фармацеутска хемија са аналитиком лекова

 

 

 

 

Броматологија са дијететиком

 

 

 

 

Фармакологија и фармакотерапија

 

 

 

 

Козметологија

 

 

 

 

Здравствена нега

 

 

 

 

Интерна медицина

 

 

 

 

Хирургија

 

 

 

 

Педијатрија

4/5 – 22. 4. 2024.

4/6 – 15. 4. 2024.

 

 

 

Психијатрија

4/5 – 22. 4. 2024.

4/6 – 13. 5. 2024.

 

 

 

Физикална терапија

 

 

 

 

Кинезитерапија

 

 

 

 

Специјална рехабилитација

 

 

 

 

Немачки језик/ Руски језик

 

4/9 – 22. 4. 2024.

 

 

Социологија

 

 

 

 

Филозофија

 

 

 

 

Историја

 

 

 

 

Биологија

 

 

 

 

Физика

 

 

 

 

Хемија

 

 

 

 

Рачунарство и информатика

 

 

 

 

Економија и бизнис