ПЛАН КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧЈЕ -Први разред

Први разред

Наставни предмет

Четврто тромесечје

Мај

Јун

Контролни

Писмени

Контролни

Писмени

Српски језик и књижевност

 

1/1, 1/2, 1/4 – I недеља

 

 1/3 – I недеља

Енглески језик

 

 

1/1, 1/2, – 17. 4. 2024.

1/3 и 1/4 –  III недеља априла

Математика

1/2 – II недеља

1/2 – V недеља

 

1/1, , 1/3, 1/4 – 28. 5. 2024.

Физичко васпитање

 

 

 

 

Рачунарство и информатика

 

 

 

 

Историја

 

 

 

 

Географија

 

 

 

 

Биологија

1/3 – III недеља

 

 

 

Хемија

 

 

 

 

Физика

 

 

 

 

Латински језик

 

Цела прва година – IV недеља

 

 

Анатомија и физиологија

 

 

 

 

Прва помоћ

 

 

 

 

Ликовна култура

 

 

 

 

Музичка култура

 

 

 

 

Здравствена нега

 

 

 

 

Здравствена нега и рехабилитација

 

 

 

 

Фармацеутско техолошке операције и поступци

 

 

 

 

Хигијена и здравствено васпитање

 

 

 

 

Медицинска етика