Ученици наше школе су имали прилику да, у сарадњи са ЈКП „Зеленило-Београд“, 7.10.2019. године, у времену од 10 до 16 часова учествују у свечаном отварању традиционалног Јесењег кампа на Великом Ратном острву, пределу изузетних одлика.

На кампу су учествовали представници стручних институција и група наших ученика првог и другог разреда и сазнали су све о старим називима острва, о његовом „расту“, улози у стратешким догађајима током историје овог простора и о будућим плановима.

Учеснике кампа су поздравили представници ЈКП „Зеленила-Београд“, Београд, Секретаријата за заштиту животне средине и Завода за заштиту природе Србије.

Циљ кампа је стицање додатног знања ван редовног наставног програма што доприноси ширини сагледавања проблема заштите и очувања културне и природне баштине Србије.

Организатор активности Јагода Петровић-Укај, проф.