Први разред – треће тромесечје

ПЛАН КОНТРОЛНИХ  И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА

ТРЕЋЕ ТРОМЕСЕЧЈЕ

школска 2023-2024. Година

Први разред

Наставни предмет

Треће тромесечје

Фебруар

Март

Контролни

Писмени

Контролни

Писмени

Српски језик и књижевност

 

 

 

 1/3 – 21. 3. 2024.

Енглески језик

 

 

1/1, 1/2, 1/3, 1/4- 20. 3. 2024.

1/3 и 1/4 –  III недеља априла

Математика

 

 

 

 

Физичко васпитање

 

 

 

 

Рачунарство и информатика

 

 

 

 

Историја

 

 

 

 

Географија

 

 

 

 

Биологија

 

 

1/3- II недеља марта

 

Хемија

 

 

 

 

Физика

 

 

 

 

Латински језик

 

 

 

Цела прва година- II недеља априла

Анатомија и физиологија

 

 

 

 

Прва помоћ

 

 

 

 

Ликовна култура

 

 

 

 

Музичка култура

 

 

 

 

Здравствена нега

 

 

 

 

Здравствена нега и рехабилитација

 

 

 

 

Фармацеутско техолошке операције и поступци

 

 

 

 

Хигијена и здравствено васпитање

 

 

 

 

Медицинска етика