Први разред

ПЛАН КОНТРОЛНИХ  И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

школска 2023-2024. Година

Први разред

Наставни предмет

Прво полугодиште

Септембар

Октобар

Новембар

децембар

Контролни/Писмени

Конторлни/Писмени

Контролни/Писмени

Конторлни /Писмени

Српски језик и књижевност

 

I недеља (I-1); I недеља (I-4)

III (I-3); I (I-2)

 

I (I-1); I (I-4)

III (I-3); I (I-2)

Енглески језик

 

III (I-1)

 

I (I-1); II (I-4)

I (I-3); I (I-2)

Математика

 

III (I-1); IV (I-3) IV (I-3); I (I-4); III (I-2)

IV (I-4)

II (I-1); II (I-4)

II (I-3); II(I-2)

Физичко васпитање

 

 

 

 

Рачунарство и информатика

 

 

 

 

Историја

 

 

 

 

Географија

 

 

 

 

Биологија

 

 

 

 

Хемија

 

 

 

 

Физика

 

 

 

 

Латински језик

 

 

IV (I-3)

 

Анатомија и физиологија

 

 

 

 

Прва помоћ

 

 

 

 

Ликовна култура

 

 

 

 

Музичка култура

 

 

 

 

Здравствена нега

 

 

 

 

Здравствена нега и рехабилитација

 

 

 

 

Фармацеутско техолошке операције и поступци

 

 

 

 

Хигијена и здравствено васпитање

 

 

 

 

Медицинска етика