РЕДОВНО ШКОЛОВАЊЕ

ЗА УПИС У 1. РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

– Пријава за упис (школа обезбеђује формулар за пријаву)
– Извод из матичне књиге рођених
– Сведочанства о завршеном шестом, седмом и осмом разреду основне школе
– Лекарско уверење за упис у средњу школу (за гимназију није потребно)
– Потписан уговор о школовању. Ученицима су обезбеђени:– Менторски рад
– Коришћење уџбеника и основни прибор за рад (школска библиотека)
– Могућност коришћења опреме и технике у току школске године: WiFi, лаптоп, видео бим
– Допунска или додатна настава (по потреби)
– Физичко се одржава у сали Филозофског факултета
– Пракса на ВМА, КБЦ Звездара, Апотеке Lilly, Предшколска установа Чукарица и другим здравственим установама
– Посете културним, спортским и другим манифестацијамаРОКОВИ ЗА УПИС РЕДОВНИХ УЧЕНИКА
Упис за школску годину 2022-2023. је почео! ПОПУСТИ ДО 35%