Трећи разред – треће тромесечје

ПЛАН КОНТРОЛНИХ  И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА

ТРЕЋЕ ТРОМЕСЕЧЈЕ

школска 2023-2024. Година

Трећи разред

Наставни предмет

Треће тромесечје

Фебруар

Март

Контролни

Писмени

Контролни

Писмени

Српски језик и књижевност

 

 

 

IV недеља

Енглески језик

 III недеља

 

 

III недеља

Математика

 IV недеља

 

 

 III недеља

Физичко васпитање

 

 

 

 

Социологија са правима грађана

22. 2. 2024. – 3/2, 3/3

 

 

 

Фармацеутска технологија

 

 

 

 

Фармакогнозија са фитотерапијом

 

 

 

 

Фармацеутска хемија са аналитиком лекова

 

 

 

 

Медицинска биохемија

 

 

 

 

Основи клиничке фармације

 

 

 

 

Здравствена психологија

 

 

 

 

Токсикологија

 

 

 

 

Здравствена нега

 

 

 

 

Инфектологија

 

 

 

 

Гинекологија и акушерство

 

 

 

 

Интерна медицина

 

 

 

 

Хирургија

 

 

 

 

Неурологија

 

 

 

 

Кинезиологија

 

 

 

 

Масажа

 

 

 

 

Медицинска биохемија

 

 

 

 

Основе клиничке медицине

 

 

 

 

Физикална терапија