Трећи разред

ПЛАН КОНТРОЛНИХ  И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

школска 2023-2024. Година

Трећи разред

Наставни предмет

Прво полугодиште

Септембар 

Октобар

Новембар

Децембар

Контролни/Писмени

Контролни/Писмени

Контролни/Писмени

Контролни/Писмени

Српски језик и књижевност

 

III (III-1), IV (III-2)

III (III-3)

 

II (III-1), IV (III-2)

II (III-3)

Енглески језик

 

II (III-2)

IV (III-3)

III (III-1), III (III-2)

Математика

 

IV (III-3)

III (III-1), IV (III-2)

III (III-1), III (III-2)

III (III-3)

Физичко васпитање

 

 

 

 

Социологија са правима грађана

 

 

 

 

Фармацеутска технологија

 

 

 

 

Фармакогнозија са фитотерапијом

 

 

 

 

Фармацеутска хемија са аналитиком лекова

 

 

 

 

Медицинска биохемија

 

 

 

 

Основи клиничке фармације

 

 

 

 

Здравствена психологија

 

 

 

 

Токсикологија

 

 

 

 

Здравствена нега

 

 

 

 

Инфектологија

 

 

 

 

Гинекологија и акушерство

 

 

 

 

Интерна медицина

 

 

 

 

Хирургија

 

 

 

 

Неурологија

 

 

 

 

Кинезиологија

 

 

 

 

Масажа

 

 

 

 

Медицинска биохемија

 

 

 

 

Основе клиничке медицине

 

 

 

 

Физикална терапија