ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

Подручје рада: Здравство и социјална заштита
Трајање образовања: четири године

ДУЖНОСТИ

– Извођење и надзор технолошких фаза у фармацеутској и козметичкој индустрији
– Контролисање производног процеса и вођење производно-контролне администрације
– Обезбеђивање прописаних хигијенских услова и заштите на раду
– Вођење промета лекова у велетрговини
– Рад у јавној апотеци

ЦИЉЕВИ

Циљ стручног образовања за квалификацију ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР је оспособљавање лица за извођење и надзор технолошких фаза у фармацеутској и козметичкој индустрији, контролисање производног процеса и вођење производно-контролне администрације, обезбеђивање прописаних хигијенских услова и заштите на раду, за вођење промета лекова у велетрговини и рад у јавној апотеци.

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивања запошљивости, усмерава да буду оспособљени за:

– примену теоријских знања у практичном контексту;
– примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
– примену мера заштите животне средине у процесу рада;
– употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу;
– преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
– препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу.

ОСПОСОБЉАВАЊЕ

Након завршене средње школе ученици стичу назив ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР. Запошљавају се у апотекама, биљним апотекама, у производњи фармацеутских сировина и готових лекова, у козметичкој индустрији и производњи дијететских производа. Након завршене средње школе ученици могу уписати фармацеутски факултет, медицински факултет, а могу уписати и друге факултете.