ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

Подручје рада: здравство и социјална заштита
Трајање образовања: четири године

ОПИС И ДУЖНОСТИ

– Спровођење физиотерапеутских процедура
– Спровођење терапеутских поступака
– Спровођење балнеоклиматолошких процедура и масажа пацијената

ЦИЉЕВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА

– Циљ стручног образовања за квалификацију ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР је оспособљавање лица за спровођење физиотерапеутских процедура и терапеутских поступака, спровођење балнеоклиматолошких процедура и масажу пацијената.

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивања запошљивости, усмерава да ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР буде оспособљен за:

– примену теоријских знања у практичном контексту;
– примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
– примену мера заштите животне средине у процесу рада;
– употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу;
– преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
– препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу.
– спроводи физиотерапеутске процедуре
– спроводи терапеутске поступке
– спроводи балнеоклиматолошке процедуре и масажу пацијената