ФИЛОЛОШКА ГИМНАЗИЈА - ЖИВИ ЈЕЗИЦИ

Бити гимназијалац је одувек представљало посебну част и привилегију.
Филолошка гимназија је школа за посебно надарене ученике. У школи се учи осам језика и то седам живих (енглески, француски, руски, немачки, италијански, шпански и јапански) и један класични (латински).

Наши ученици на најбољи могући начин представљају школу тако што одлазе на студијска путовања и учествују на такмичењима. Надамо се да ће се међу њима наћи они који ће оставити значајан траг у српској науци, култури и уметности.

Филолошка гимназија се издваја од других и по предметима који се у њој изучавају. За разлику од других средњошколаца, наши ученици проучавају српски језик и књижевност као два одвојена предмета, што им омогућава да стекну широка знања и о језику и о књижевности. Увод у општу лингвистику је такође посебан предмет, а на часовима основи превођења, који се учи у трећем разреду гимназије, упознају се техникама писменог и усменог превођења. На часовима реторике ученици Филолошке гимназије имају прилику да развијају вештину лепог говора и примењују знања из стилистике. Професори посебно подстичу истраживачи рад, креативно писање, реализовање различитих лингвистичких пројеката, неговање поетског сензибилитета ученика, самостално испољавање у области литералног стваралаштва. Не треба заборавити ни квалитетно опште образовање из свих области знања (историја, географија, ликовна уметност, музичка култура итд).

У Филолошкој гимназији и одељењима за ученике са посебним способностима остварују се посебни планови и програми за ученике са посебним способностима у четворогодишњем трајању, којима се обезбеђује припрема за наставак образовања у високошколским установама.