SREDNJA ŠKOLA
"SVETI SAVA"
AKREDITACIJA 022-05-00086/2012-03
Nušićeva 12a/I, BEOGRAD
ZAPOŠLJAVANJE U NEMAČKOJ I AUSTRIJI
FARMACEUTSKI TEHNIČAR

Područje rada: Zdravstvo i socijalna zaštita
Trajanje obrazovanja: četiri godine
OSPOSOBLJAVANJE
Nakon završene srednje škole učenici stiču naziv FARMACEUTSKI TEHNIČAR. Zapošljavaju se u apotekama, biljnim apotekama, u proizvodnji farmaceutskih sirovina i gotovih lekova, u kozmetičkoj industriji i proizvodnji dijetetskih proizvoda. Nakon završene srednje škole učenici mogu upisati farmaceutski fakultet, medicinski fakultet, a mogu upisati i druge srodne fakultete.
DUŽNOSTI
- Izvođenje i nadzor tehnoloških faza u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji
- Kontrolisanje proizvodnog procesa i vođenje proizvodno-kontrolne administracije
- Obezbeđivanje propisanih higijenskih uslova i zaštite na radu
- Vođenje prometa lekova u veletrgovini
- Rad u javnoj apoteci
CILJEVI
Cilj stručnog obrazovanja za kvalifikaciju FARMACEUTSKI TEHNIČAR je osposobljavanje lica za izvođenje i nadzor tehnoloških faza u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji, kontrolisanje proizvodnog procesa i vođenje proizvodno-kontrolne administracije, obezbeđivanje propisanih higijenskih uslova i zaštite na radu, za vođenje prometa lekova u veletrgovini i rad u javnoj apoteci.

Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potrebe kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoj karijere, unapređivanja zapošljivosti, usmerava da I budu osposobljeni za:

- primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
- primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
- primenu mera zaštite ћivotne sredine u procesu rada;
- upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu;
- preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
- prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju.
Copyright © 2017. by Srednja škola "SVETI SAVA"     e-mail: sssvetisava@yahoo.com