FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

Područje rada: zdravstvo i socijalna zaštita
Trajanje obrazovanja: četiri godine
SREDNJA ŠKOLA
"SVETI SAVA"
Nušićeva 12a/I, BEOGRAD
AKREDITACIJA 022-05-00086/2012-03
ZAPOŠLJAVANJE U NEMAČKOJ I AUSTRIJI
- Cilj stručnog obrazovanja za kvalifikaciju FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR je osposobljavanje lica za sprovođenje fizioterapeutskih procedura i terapeutskih postupaka, sprovođenje balneoklimatoloških procedura i masažu pacijenata.

Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potrebe kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoj karijere, unapređivanja zapošljivosti, usmerava da FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR bude osposobljen za:

- primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
- primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
- primenu mera zaštite životne sredine u procesu rada;
- upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu;
- preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
- prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju.
- sprovodi fizioterapeutske procedure
- sprovodi terapeutske postupke
- sprovodi balneoklimatološke procedure i masažu pacijenata
CILJEVI STRUČNOG OBRAZOVANJA
- Sprovođenje fizioterapeutskih procedura
- Sprovođenje terapeutskih postupaka
- Sprovođenje balneoklimatoloških procedura i masaža pacijenata
OPIS I DUŽNOSTI
Copyright © 2017. by Srednja škola "SVETI SAVA"      e-mail: sssvetisava@yahoo.com