СРЕДЊА ШКОЛА
"СВЕТИ САВА"
АКРЕДИТАЦИЈА 022-05-00086/2012-03
ЗАПОШЉАВАЊЕ У НЕМАЧКОЈ И АУСТРИЈИ
Нушићева 12a/I, БЕОГРАД
НАСТАВНЕ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМЕ прописане од стране Министарства можете погледати овде.
ГИМНАЗИЈА
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР

Ko жели да се након завршене средње школе посвети студирању друштвених наука и упише неки од одговарајућих факултета - филолошки, филозофски, географски и њима сличне, друштвено-језички смер је прави избор.
У гимназији су подједнако заступљени предмети друштвених наука и језика. Знања која се током школовања стекну из филозофије, психологије, социологије, ликовне и музичке уметности те страних језика од немерљивог су значаја не само за даље школовање него и за изградњу опште културе и ширину интелектуалног размишљања.
Своје уметничке и стваралачке склоности ученици друштвено-језичког смера могу реализовати кроз бројне секције - лингвистичку, новинарску, литерарну, рецитаторску и драмску секцију. Они се, такође, од прве године активно припремају за полагање пријемног испита, стално усвајајући нова и обнављајући већ стечена знања.
Copyright © 2017. by Srednja škola "SVETI SAVA"     e-mail: sssvetisava@yahoo.com