SREDNJA ŠKOLA
"SVETI SAVA"
Nušićeva 12a/I, BEOGRAD
ZAPOŠLJAVANJE U NEMAČKOJ I AUSTRIJI
AKREDITACIJA 022-05-00086/2012-03
DUŠKA SPASIĆ
menadžer upisa

064/812-9680
011/323-5259
duskaspasic@yahoo.com


Direktor

Dr BRATISLAV SPASIĆ

064/812-9681
011/323-5259
SREDNJA ŠKOLA "SVETI SAVA"
Nušićeva 12a/I
11000 BEOGRAD
Tel: 011/323-5259
Faks: 011/323-5258
e-mail: sssvetisava@yahoo.com
www.srednjaskolasvetisava.edu.rs
      ПИБ: 108536295
Matični broj: 178555557
Copyright © 2017. by Srednja škola SVETI SAVA      e-mail: sssvetisava@yahoo.com