SREDNJA ŠKOLA
"SVETI SAVA"
AKREDITACIJA 022-05-00086/2012-03
Nušićeva 12a/I, BEOGRAD
ZAPOŠLJAVANJE U NEMAČKOJ I AUSTRIJI
KOZMETIČKI TEHNIČAR

Područje rada: Zdravstvo i socijalna zaštita
Trajanje obrazovanja: četiri godine
OPIS I DUŽNOSTI
CILJEVI STRUČNOG OBRAZOVANJA
- Cilj stručnog obrazovanja za kvalifikaciju KOZMETIČKI TEHNIČAR je osposobljavanje lica za higijensko-estetsku negu, zaštitu i rehabilitaciju kože i adneksa kože.
- učestvuje u utvrđivanju kozmetičke dijagnoze i statusa kože;
- izvodi sprovođenje metoda asepse i antisepse;
- izvodi kozmetodijagnostiku i kozmetoterapijske procedure na regiji lica i tela;
- izvodi aparaturne kozmetoterapijske procedure kod različitih tipova, stanja i problema na koži;

- KOZMETIČKI TEHNIČAR izvodi masažu lica kod određenih kozmetsko-medicinskih problema, kao i kod zdrave kože;
- primeni odgovarajući izbor preparata za preparativnu kozmetiku i produženu kozmetoterapiju;
- izvodi standardne manikir i pedikir procedure;
- prati naučno-stručnu literaturu iz savremene prakse;

- KOZMETIČKI TEHNIČAR organizuje rad u kozmetičkim ustanovama - prijem klijenta, vođenje dokumentacije;
- dužan je da ispolji ljubaznost u komunikaciji sa saradnicima i klijentima.
Higijensko-estetska nega, zaštita i rehabilitacija kože i adneksa kože
Copyright © 2017. by Srednja škola "SVETI SAVA"      e-mail: sssvetisava@yahoo.com