SREDNJA ŠKOLA
"SVETI SAVA"
AKREDITACIJA 022-05-00086/2012-03
ZAPOŠLJAVANJE U NEMAČKOJ I AUSTRIJI
Nušićeva 12a/I, BEOGRAD
MEDICINSKA SESTRA - TEHNIČAR

Područje rada: Zdravstvo i socijalna zaštita
Trajanje obrazovanja: četiri godine
PLANOVI I PROGRAMI
NASTAVNE PLANOVE I PROGRAME propisane od strane Ministarstva
možete pogledati ovde
- Sprovođenje postupka prijema i otpusta bolesnika
- Obavljanje zdravstvene nege bolesnika
- Obavljanje medikamentoznog lečenja bolesnika
- Sprovođenje dijagnostičkih i terapeutskih postupaka
- Sprovođenje primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite
CILJEVI
Cilj stručnog obrazovanja za kvalifikaciju MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR je osposobljavanje lica za sprovođenje postupka prijema i otpusta bolesnika, obavljanje zdravstvene nege bolesnika i medikamentoznog lečenja bolesnika, sprovođenje dijagnostičkih i terapeutskih postupaka i sprovođenje primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite.
Neophodnost i stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potrebe kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoja karijere, unapređivanja zapošljivosti, usmerava da MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR bude osposobljena za:
- primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
- primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
- primenu mera zaštite životne sredine u procesu rada;
- upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu;
- preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
- prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju.
OPIS POSLA
Copyright © 2017. by Srednja škola "SVETI SAVA"      e-mail: sssvetisava@yahoo.com