SREDNJA ŠKOLA
"SVETI SAVA"
Nušićeva 12a/I, BEOGRAD
ZAPOŠLJAVANJE U NEMAČKOJ I AUSTRIJI
NOSTRIFIKACIJA DIPLOMA STEČENIH U INOSTRANSTVU


Ako ste završili srednju školu u inostranstvu, možemo Vam pomoći oko nostrifikacije diploma i svedočanstva i priznavanja diploma određenog zanimanja, radi zapošljavanja ili nastavka školovanja na visokoškolskim ustanovama u Srbiji.
AKREDITACIJA 022-05-00086/2012-03
Copyright © 2017. by Srednja škola SVETI SAVA      e-mail: sssvetisava@yahoo.com