SREDNJA ŠKOLA
"SVETI SAVA"
Nušićeva 12a/I, BEOGRAD
ZAPOŠLJAVANJE U NEMAČKOJ I AUSTRIJI
AKREDITACIJA 022-05-00086/2012-03
PEDIJATRIJSKA SESTRA - TEHNIČAR

Područje rada: Zdravstvo i socijalna zaštita
Trajanje obrazovanja: četiri godine
Ako su „deca ukras sveta“ i ako „na mlađima svet ostaje“, nema većeg zadovoljstva i lepšeg posla od onog kada brinemo o njima svakodnevno, aktivno učestvujući u njihovom rastu i razvoju. Ukoliko ste od onih osoba koje su istog mišljenja, onda je smer PEDIJATRIJSKA SESTRA - TEHNIČAR pravi izbor za vas!
PEDIJATRIJSKA SESTRA - TEHNIČAR se bavi zaštitom i prevencijom bolesti kod dece i radi kao pedijatrijski asistent, odnosno, asistent dečijem doktoru. Koristi određene terapijske metode, ukazuje pomoć pacijentu i obavlja previjanje, prikuplja biološke uzorke i prosleđuje ih na dalju analizu. Vodi računa o sterilizaciji instrumenata i bavi se vakcinacijom i organizovanjem obavezne sistematske kontrole i pregleda.
CILJEVI
Radi na evidentiranju potrošnog medicinskog materijala i ispisuje medicinske kartone i recepte. Radno mesto je vezano za rad sa zdravom decom uzrasta do sedam godina i uz pomoć drugog osoblja vodi brigu o deci mlađoj od tri godine. Podstiče zdrave navike i brine o opštoj higijeni dece.  Posao se obavlja u ustanovama kao što su dečije bolnice, ambulante i domovi  zdravlja.
OPIS POSLA
Copyright © 2017. by Srednja škola "SVETI SAVA"      e-mail: sssvetisava@yahoo.com