СРЕДЊА ШКОЛА
"СВЕТИ САВА"
Нушићева 12a/I, БЕОГРАД
АКРЕДИТАЦИЈА 022-05-00086/2012-03
ЗАПОШЉАВАЊЕ У НЕМАЧКОЈ И АУСТРИЈИ
РЕДОВНО ШКОЛОВАЊЕ


ЗА УПИС У 1. РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

- Пријава за упис (школа обезбеђује формулар за пријаву)
- Извод из матичне књиге рођених
- Сведочанства о завршеном шестом, седмом и осмом разреду основне школе
- Лекарско уверење за упис у средњу школу (за гимназију није потребно)
- Потписан уговор о школовању


Ученицима су обезбеђени:

- Менторски рад
- Коришћење уџбеника и основни прибор за рад
- Могућност коришћења опреме и технике у току школске године: WiFi, лаптоп, видео бим
- Допунска или додатна настава (по потреби)
- Физичко се одржава у ОШ „Краљ Петар Први“ и сали Филозофског факултета
- Пракса у Апотеци Београд, КБЦ Звездара, Апотеке Lilly, Предшколска установа Чукарица и другим здравственим установама
- Сарађујемо са Фармацеутским факултетом у Новом Саду
- Посете културним, спортским и другим манифестацијама


РОКОВИ ЗА УПИС РЕДОВНИХ УЧЕНИКА
Упис нових ученика траје до 31. августа 2018. године.


Упис за школску годину 2018-2019. је почео! ПОПУСТИ ДО 35%
Copyright © 2017. by Srednja škola SVETI SAVA   ·  e-mail: sssvetisava@yahoo.com