СРЕДЊА ШКОЛА
"СВЕТИ САВА"
Нушићева 12a/I, БЕОГРАД
АКРЕДИТАЦИЈА 022-05-00086/2012-03
ЗАПОШЉАВАЊЕ У НЕМАЧКОЈ И АУСТРИЈИ
РЕДОВНО ШКОЛОВАЊЕ
ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ
Ванредно школовање (ако желите да наставите прекинуто школовање, ако се активно бавите спортом, запослени сте или имате неки други разлог)

Потребна документа:
- Извод из матичне књиге рођених
- Сведочанства основне школе (за упис у први разред)
- Сведочанство претходно завршеног разреда (за упис у други, трећи и четврти разред)

Доквалификација и преквалификација
Школа може да одговори и потребама доквалификације, а такође и преквалификације за сва заинтересована лица која, у времену брзих технолошких промена и потребе промене радног места, желе да добију квалитетно образовање и успешно запослење.

Ученици ће имати могућност да полагањем диференцијалних испита прелазе из једног образоног профила у други. На тај начин се отварају веће могућности избора за даље школовање као и за евентуалну промену одлуке у избору жељеног занимања.

Преквалификација (ако хоћете да промените занимање у оквиру истог или другог подручја рада)
- Сведочанства претходног образовног профила (1., 2., 3., и 4. разреда)
- Диплома матурског или завршног испита
- Извод из матичне књиге рођених

Доквалификација (ако сте завршили трогодишњу школу и желите да наставите и завршите четворогодишње школовање)
- Сведочанства претходног образовног профила (1., 2., 3., разред)
- Диплома завршног испита
- Извод из матичне књиге рођених
НОСТРИФИКАЦИЈА ДИПЛОМА СТЕЧЕНИХ У ИНОСТРАНСТВУ
Ако сте завршили средњу школу у иностранству можемо Вам помоћи око нострификације диплома и сведочанства и признавања диплома одређеног занимања, ради запошљавања или наставка школовања на високошколским установама у Србији.
ЗА УПИС У 1. РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
- Пријава за упис (школа обезбеђује формулар за пријаву)
- Извод из матичне књиге рођених
- Сведочанства о завршеном шестом, седмом и осмом разреду основне школе
- Лекарско уверење за упис у средњу школу (за гимназије није потребно)
- Потписан уговор о школовању

Ученицима су обезбеђени:
- Менторски рад
- Коришћење уџбеника и основни прибор за рад
- Могућност коришћења опреме и технике у току школске године: WiFi, лаптоп, видео бим
- Допунска или додатна настава (по потреби)
- Физичко се одржава у ОШ „Краљ Петар Први“ и сали Филозофског факултета
- Пракса у Апотеци Београд, КБЦ Звездара, Апотеке Lilly, Предшколска установа Чукарица и другим здравственим установама (за стручне школе)
- Сарађујемо са Фармацеутским факултетом у Новом Саду
- Посете културним, спортским и другим манифестацијама

РОКОВИ ЗА УПИС РЕДОВНИХ УЧЕНИКА
Упис нових ученика траје до 31.августа 2018. године.
Драги родитељи и ученици,
Оснивању Средње школе „Свети Сава“ претходило је дуго педагошко искуство и богата медицинска пракса оснивача Школе. Вођени интересима позитивног развоја, не само наших ученика, већ и наших наставника, намера нам је да се школа развија у складу са савременим трендовима у образовању и јасним погледом у будућност.

Позивамо Вас да посетите нашу школу, обиђете све наше кабинете, питате, предложите и поделите са нама нове идеје. Све што је за добробит развоја и унапређење образовања, радо ћемо прихватити, усвојити и применити. Жеља нам је да наше ученике што успешније припремимо за даље школовање, за брзо укључење у реални свет рада, једном речју да их припремимо за живот.
НОСТРИФИКАЦИЈА
Упис за школску годину 2018-2019. је почео! ПОПУСТИ ДО 35%
Copyright © 2017. by Srednja škola SVETI SAVA   ·  e-mail: sssvetisava@yahoo.com