SREDNJA ŠKOLA
"SVETI SAVA"
Nušićeva 12a/I, BEOGRAD
AKREDITACIJA 022-05-00086/2012-03
ZAPOŠLJAVANJE U NEMAČKOJ I AUSTRIJI
VANREDNO ŠKOLOVANJE


Vanredno školovanje (ako želite da nastavite prekinuto školovanje, ako se aktivno bavite sportom, zaposleni ste ili imate neki drugi razlog)

Potrebna dokumenta:
- Izvod iz matične knjige rođenih
- Svedočanstva osnovne škole (za upis u prvi razred)
- Svedočanstvo prethodno završenog razreda (za upis u drugi, treći i četvrti razred)

Dokvalifikacija i prekvalifikacija
Škola može da odgovori i potrebama dokvalifikacije, a takođe i prekvalifikacije za sva zainteresovana lica koja, u vremenu brzih tehnoloških promena i potrebe promene radnog mesta, žele da dobiju kvalitetno obrazovanje i uspešno zaposlenje.

Učenici će imati mogućnost da polaganjem diferencijalnih ispita prelaze iz jednog obrazonog profila u drugi. Na taj način se otvaraju veće mogućnosti izbora za dalje školovanje kao i za eventualnu promenu odluke u izboru željenog zanimanja.

Prekvalifikacija (ako hoćete da promenite zanimanje u okviru istog ili drugog područja rada)
- Svedočanstva prethodnog obrazovnog profila (1., 2., 3., i 4. razreda)
- Diploma maturskog ili završnog ispita
- Izvod iz matične knjige rođenih

Dokvalifikacija (ako ste završili trogodišnju školu i želite da nastavite i završite četvorogodišnje školovanje)
- Svedočanstva prethodnog obrazovnog profila (1., 2., 3., razred)
- Diploma završnog ispita
- Izvod iz matične knjige rođenih
Copyright © 2017. by Srednja škola SVETI SAVA   ·  e-mail: sssvetisava@yahoo.com