СРЕДЊА ШКОЛА
"СВЕТИ САВА"
Нушићева 12a/I, БЕОГРАД
АКРЕДИТАЦИЈА 022-05-00086/2012-03
ЗАПОШЉАВАЊЕ У НЕМАЧКОЈ И АУСТРИЈИ
ЗАНИМАЊА
Подручје рада: ГимназијаГимназија - општи тип

Филолошка гимназија - Смер живи језици

Друштвено - језички смер

Гимназија - ИТ
Подручје рада: Здравство и социјална заштитаМедицинска сестра - техничар

Медицинска сестра - васпитач

Фармацеутски техничар

Физиотерапеутски техничар

Козметички техничар

Педијатријска сестра - техничар
Copyright © 2017. by Srednja škola SVETI SAVA      e-mail: sssvetisava@yahoo.com