SREDNJA ŠKOLA
"SVETI SAVA"
Nušićeva 12a/I, BEOGRAD
AKREDITACIJA 022-05-00086/2012-03
ZAPOŠLJAVANJE U NEMAČKOJ I AUSTRIJI
Copyright © 2017. by Srednja škola SVETI SAVA     e-mail: sssvetisava@yahoo.com