Посета ученика Институту за нуклеарне науке „Винча“.

У сарадњи са Институтом за нуклеарне науке „Винча“ организовали смо радионицу за испитивање воде, под називом „Пити или не пити?“. Том приликом наши ученици су, уз стручну помоћ научних сарадника Института, научили различите аналитичке технике и упознали се са лабораторијским инструментима који се користе приликом утврђивања вредности хемијских параметара здравствене исправности воде за пиће, а све то у склопу лабораторије за физичку хемију. Такође, заједно са научницима Института извели су експерименте везане за испитивање квалитета исправности воде.