Посета ученика Универзитету Сингидунум, одсек фармација

Ученици фармацеутског смера посетили су Универзитет Сингидунум, одсек фармација, са којим наша школа успешно остварује сарадњу годинама уназад. Након предавања они су посетили две лабораторије: за фармацеутску технологију, где су израђивали гел за дезинфекцију руку и лабораторију за токсикологију, где су вршили анализу доказивања присуства психоактивних супстанци у узорку урина, са циљем, који делимо са институцијом са којом сарађујемо, да оспособимо младе људе да буду конкурентни на тржишту и способни да се укључе у савремене пословне токове.